رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار رسمی از فروش فیلم‌ها

آمار رسمی از فروش فیلم‌ها فروش فیلم‌های در حال اکران آبان از ۱۴۹ میلیارد تومان گذشت و رکورد فروش و مخاطب روزانه در این ماه شکسته شد.

آمار رسمی از فروش فیلم‌ها

فروش فیلم‌های در حال اکران آبان از ۱۴۹ میلیارد تومان گذشت و رکورد فروش و مخاطب روزانه در این ماه شکسته شد.