رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پوتین: هرگز مذاکرات صلح درباره اوکراین را رد نکردیم

پوتین: هرگز مذاکرات صلح درباره اوکراین را رد نکردیم رئیس جمهور روسیه: روسیه هرگز مذاکرات صلح با اوکراین را رد نکرد. این اوکراین بود که علناً اعلام کرد که از روند مذاکرات خارج می‌شود. ما باید فکر کنیم که چگونه جنگ در اوکراین را متوقف کنیم. این یک تراژدی است. ما آماده گفتگو هستیم.

پوتین: هرگز مذاکرات صلح درباره اوکراین را رد نکردیم

رئیس جمهور روسیه:

روسیه هرگز مذاکرات صلح با اوکراین را رد نکرد.

این اوکراین بود که علناً اعلام کرد که از روند مذاکرات خارج می‌شود.

ما باید فکر کنیم که چگونه جنگ در اوکراین را متوقف کنیم. این یک تراژدی است.

ما آماده گفتگو هستیم.