رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر ایران در عربستان در دولت خاتمی: وقتی احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد ۷۲۰ میلیارد دلار در اختیارش بود

سفیر ایران در عربستان در دولت خاتمی: وقتی احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد ۷۲۰ میلیارد دلار در اختیارش بود بخواهیم یا نخواهیم، مهمترین قدرت اقتصادی دنیا آمریکا است و ۲۵ درصد از اقتصاد دنیا را در دست دارد/ موقعیت اقتصادی ایران در دنیا بیست و یکم است توافق پکن محرمانه است/ در شورایعالی امنیت ملی هم […]

سفیر ایران در عربستان در دولت خاتمی: وقتی احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد ۷۲۰ میلیارد دلار در اختیارش بود

بخواهیم یا نخواهیم، مهمترین قدرت اقتصادی دنیا آمریکا است و ۲۵ درصد از اقتصاد دنیا را در دست دارد/ موقعیت اقتصادی ایران در دنیا بیست و یکم است

توافق پکن محرمانه است/ در شورایعالی امنیت ملی هم گفتم، چرا به اینجا می‌رسانید که بخواهد پکن وارد شود؟

محمدرضا نوری شاهرودی گفت: مسائل سیاسی قوس و نزول دارد و ما باید با همسایگان به این تفاهم برسیم که یک سازمان منطقه‌ای اقتصادی درست کنیم.

همین امسال تصمیم بر این شد که شورای همکاری اقتصادی خلیج فارس با حضور هشت کشور تشکیل شود و آخر کار کویت بازی در آورد.

میدان آرش تقریبا ۳۵۰ میلیون بشکه نفت و ۳۲ ترلیارد فوت مکعب گاز دارد. یعنی خداوند متعال تمام ثروت را در میدان آرش قرار داده و کویتی‌ها این را مطرح کردند که روابط ایران و عربستان پا نگیرد. ولی در منطقه عربستان مبصر کلاس است و قدرت یارگیری به شدت بالایی دارد. عربستان نمی‌خواست مشکلی به اسم آرش باشد و ما هم نمی‌خواستیم و مسکوت ماند./ جماران