رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واریز به حساب‌های بانکی غیرتجاری سقف‌دار می‌شود

واریز به حساب‌های بانکی غیرتجاری سقف‌دار می‌شود براساس لایحه بودجه سال آینده در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها […]

واریز به حساب‌های بانکی غیرتجاری سقف‌دار می‌شود

براساس لایحه بودجه سال آینده در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک برعهده صاحب حساب می‌شود.