رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابطال تمام مجوزهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۳

ابطال تمام مجوزهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۳ رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:‌ همه مجوز‌های کاغذی و قدیمی تا پایان امسال باید تبدیل به مجوز الکترونیک شوند و از ابتدای سال ۱۴۰۳ دولت فقط مجوز‌های الکترونیک را رسمی و قانونی می‌داند.

ابطال تمام مجوزهای کاغذی از ابتدای ۱۴۰۳

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:‌ همه مجوز‌های کاغذی و قدیمی تا پایان امسال باید تبدیل به مجوز الکترونیک شوند و از ابتدای سال ۱۴۰۳ دولت فقط مجوز‌های الکترونیک را رسمی و قانونی می‌داند.