رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شلیک مرگبار در انتقام از شکستن شیشه خودرو

شلیک مرگبار در انتقام از شکستن شیشه خودرو پسری که دوستش را در درگیری بر سر شیشه ماشین به قتل رسانده است، به قصاص محکوم شد. متهم پرونده بعد از اینکه به دوستش شلیک کرد و او را کشت، مدعی شد نمی‌دانسته اسلحه پر است و فقط قصد شوخی داشته؛ اما گفته‌های شاهدان نشان داد […]

شلیک مرگبار در انتقام از شکستن شیشه خودرو

پسری که دوستش را در درگیری بر سر شیشه ماشین به قتل رسانده است، به قصاص محکوم شد.

متهم پرونده بعد از اینکه به دوستش شلیک کرد و او را کشت، مدعی شد نمی‌دانسته اسلحه پر است و فقط قصد شوخی داشته؛ اما گفته‌های شاهدان نشان داد او و مقتول از قبل با هم درگیری داشته‌اند.

متهم گفت: یک روز قبل من و دوستانم با یک گروه مقابل مکانیکی دعوا کرده بودیم. آنها شیشه ماشین من را شکستند و من و دوستانم را کتک زدند. من که به‌شدت عصبانی بودم تصمیم گرفتم در مکانیکی پیش حسام کشیک بدهم و بعد آنها را بزنم. یک اسلحه شکاری از سایت دیوار خریده بودم. داشتم سلاح را تمیز می‌کردم که به‌شوخی به سمت حسام گرفتم اما حتی شلیک هم نکردم و نفهمیدم تیر چطور به او برخورد کرد./اعتمادآنلاین