رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدیرعامل شرکت چای دبش بازداشت شده است

مدیرعامل شرکت چای دبش بازداشت شده است مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته پس از صدور تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.

مدیرعامل شرکت چای دبش بازداشت شده است

مدیرعامل گروه کشت ‌و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته پس از صدور تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم  اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.