رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آقای رئیسی شوخی خوبی نبود!

آقای رئیسی شوخی خوبی نبود! علیرضا خامسیان فعال رسانه ای در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی نوشت: آقای رئیسی با تقلیل علت مهاجرت نخبگان به مسائل مادی اولا به قشر وسیعی از نخبگان اتهام وارد کرد ثانیا با گفتن این سخن خواسته فرار رو به جلو کند. نخبگان در دوره زعامت […]

آقای رئیسی شوخی خوبی نبود!

علیرضا خامسیان فعال رسانه ای در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در دانشگاه شهید بهشتی نوشت:

آقای رئیسی با تقلیل علت مهاجرت نخبگان به مسائل مادی اولا به قشر وسیعی از نخبگان اتهام وارد کرد ثانیا با گفتن این سخن خواسته فرار رو به جلو کند.

نخبگان در دوره زعامت شما احساس امنیت نمی کنند که در کشور بمانند کافی است به برخوردهایی که با اساتید دانشگاه شده است رجوع کنید تا متوجه شوید که وزارت علوم شما و دیگر نهادهایی که در امورات دانشگاه دخالت می کنند چه بلایی بر سر اساتید دانشگاه آورده اند.

مهمتر آنکه وضعیت حکمرانی در ایران بی تردید بر مهاجرت نخبگان تاثیر فوق العاده ای دارد با تداوم شیوه حکمرانی فعلی شک نکنید تا چند سال آینده باید با ذره بین به دنبال نخبه ای در کشور بگردید.

بهتر بود به جای متهم کردن نخبگان به نداشتن حب وطن، از آنها می خواستید با حضور رسانه ها و بدون سانسور حرف دلشان را بزنند و شما فقط گوش می کردید.

آنهایی که حب وطن ندارند و برای مسائل مادی ترک وطن می کنند فرزندان برخی منسوبان هستند ‌که اتفاقا در دولت شما هم کم نیستند./جماران