رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تیتر کنایه‌آمیز روزنامه سازندگی درباره فساد چای: ۶۰ متهم کجا هستند؟

تیتر کنایه‌آمیز روزنامه سازندگی درباره فساد چای: ۶۰ متهم کجا هستند؟ دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما رئیس قوه‌قضاییه می‌گوید تاکنون به ما معرفی نشده‌اند؛ این متهمان کجا هستند؟!

تیتر کنایه‌آمیز روزنامه سازندگی درباره فساد چای: ۶۰ متهم کجا هستند؟

دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده اما رئیس قوه‌قضاییه می‌گوید تاکنون به ما معرفی نشده‌اند؛ این متهمان کجا هستند؟!