رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدل یارانه بنزین باید تغییر کند

مدل یارانه بنزین باید تغییر کند شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و با حفظ نرخ فعلی، به افرادی که خودروی بیشتری دارند جایزه بیشتری داده می‌شود و آنها ۱۷/۵ برابر بیشتر از یارانه استفاده می‌کنند این خلاف عدالت است و باید با حفظ قیمت‌های فعلی، توزیع بنزین عادلانه […]

مدل یارانه بنزین باید تغییر کند

شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس: ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند و با حفظ نرخ فعلی، به افرادی که خودروی بیشتری دارند جایزه بیشتری داده می‌شود و آنها ۱۷/۵ برابر بیشتر از یارانه استفاده می‌کنند این خلاف عدالت است و باید با حفظ قیمت‌های فعلی، توزیع بنزین عادلانه شود.