رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه شیرخشک بدون تغییر قیمت با کدملی نوزاد

عرضه شیرخشک بدون تغییر قیمت با کدملی نوزاد سخنگوی سازمان غذا و دارو: روزانه شاهد افزایش تامین و توزیع شیرخشک هستیم. بازار شیرخشک کشور به سمت اشباع شدن می‌رود. شیرخشک با کد ملی نوزاد، بدون تغییر قیمت در داروخانه‌ها در حال عرضه است.

عرضه شیرخشک بدون تغییر قیمت با کدملی نوزاد

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

روزانه شاهد افزایش تامین و توزیع شیرخشک هستیم.

بازار شیرخشک کشور به سمت اشباع شدن می‌رود.

شیرخشک با کد ملی نوزاد، بدون تغییر قیمت در داروخانه‌ها در حال عرضه است.