رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتحادیه اروپا ۶ فرد و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد

اتحادیه اروپا ۶ فرد و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد اتحادیه اروپا امروز ۶ فرد و ۵ نهاد ایرانی را به‌بهانه آنچه حمایت تهران از روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین خواند، تحریم کرد. در بیانیه صادره از سوی این نهاد آمده است که اقدام مذکور به بهانه آنچه حمایت تهران […]

اتحادیه اروپا ۶ فرد و ۵ نهاد ایرانی را تحریم کرد

اتحادیه اروپا امروز ۶ فرد و ۵ نهاد ایرانی را به‌بهانه آنچه حمایت تهران از روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین خواند، تحریم کرد.

در بیانیه صادره از سوی این نهاد آمده است که اقدام مذکور به بهانه آنچه حمایت تهران از روسیه در جریان عملیات ویژه نظامی مسکو در اوکراین خوانده شده، اعمال شده است.