رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده کاشمر: قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید!

نماینده کاشمر: قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید! جواد نیک بین گفت: از رئیس مجلس می‌خواهم از حیثیت مجلس دفاع کند، چرا که یادم است محمدباقر قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، اما الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید. […]

نماینده کاشمر: قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید!

جواد نیک بین گفت:
از رئیس مجلس می‌خواهم از حیثیت مجلس دفاع کند، چرا که یادم است محمدباقر قالیباف روزی می‌گفت نخواهیم گذاشت یخچال بازنشستگان خالی شود، اما الان از یخچال بازنشستگان فقط باد سرد می‌آید.

بیمه کارگران ساختمانی، تاکسی‌داران و مشاغل سخت و زیان آور به دلیل کمبود اعتبار در مجلس تصویب نمی‌شود و از سوی دیگر گفته می‌شود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم به دلیل نداشتن پول اجرایی نمی‌شود./ مهر