رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت یارانه سوخت پروازهای داخلی را حذف می کند

دولت یارانه سوخت پروازهای داخلی را حذف می کند کرییس سازمان هواپیمایی کشوری: این موضوع طی سالهای اخیر به دلایلی به تعویق افتاد. در زمان حاضر موضوع حذف یارانه سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی داخلی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است. شرکت‌های هواپیمایی خارجی سوخت را باقیمت آزاد دریافت می کنند، نرخ سوخت […]

دولت یارانه سوخت پروازهای داخلی را حذف می کند

کرییس سازمان هواپیمایی کشوری:

این موضوع طی سالهای اخیر به دلایلی به تعویق افتاد. در زمان حاضر موضوع حذف یارانه سوخت تحویلی به شرکتهای هواپیمایی داخلی در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است.

شرکت‌های هواپیمایی خارجی سوخت را باقیمت آزاد دریافت می کنند، نرخ سوخت پروازهای باری و هلیکوپتری نیز آزاد است. فقط پروازهای داخلی و خارجی ایرلاین های داخلی سوخت یارانه ای ۶۰۰ تومانی دریافت می کنند.