رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عرضه شیرخشک با کدملی نوزاد و قیمت قبلی در داروخانه‌ها

عرضه شیرخشک با کدملی نوزاد و قیمت قبلی در داروخانه‌ها وزیر بهداشت: وضعیت موجودی شیرخشک در کشور بسیار بهبود یافته است. در حال حاضر شیرخشک با قیمت مصوب قبلی و با ارائه کدملی نوزاد و ثبت UID در سامانه تی‌تک، عرضه می‌شود.

عرضه شیرخشک با کدملی نوزاد و قیمت قبلی در داروخانه‌ها

وزیر بهداشت:
وضعیت موجودی شیرخشک در کشور بسیار بهبود یافته است.

در حال حاضر شیرخشک با قیمت مصوب قبلی و با ارائه کدملی نوزاد و ثبت UID در سامانه تی‌تک، عرضه می‌شود.