رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز ثبت‌نام جاماندگان نوبت اول کنکور از امروز

آغاز ثبت‌نام جاماندگان نوبت اول کنکور از امروز ثبت‌نام با تاخیر متقاضیان شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور از امروز آغاز می‌شود.

آغاز ثبت‌نام جاماندگان نوبت اول کنکور از امروز

ثبت‌نام با تاخیر متقاضیان شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ (نوبت اول) و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور از امروز آغاز می‌شود.