رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خصوصی‌سازی دستوری استقلال و پرسپولیس از جیب بازنشستگان

خصوصی‌سازی دستوری استقلال و پرسپولیس از جیب بازنشستگان بهروز شجاعی فعال رسانه‌ای با انتقاد از خصوصی سازی دستوری استقلال و پرسپولیس نوشت: این چه خصوصی سازی است؟ خصوصی‌سازی دستوری استقلال و  پرسپولیس و حُقنه کردن این تیم‌ها به هلدینگ خلیج فارس و  شستا عین بی‌عدالتی، بی‌تدبیری و دست کردن در جیب مردم و کارگران است.

خصوصی‌سازی دستوری استقلال و پرسپولیس از جیب بازنشستگان

بهروز شجاعی فعال رسانه‌ای با انتقاد از خصوصی سازی دستوری استقلال و پرسپولیس نوشت:

این چه خصوصی سازی است؟ خصوصی‌سازی دستوری استقلال و  پرسپولیس و حُقنه کردن این تیم‌ها به هلدینگ خلیج فارس و  شستا عین بی‌عدالتی، بی‌تدبیری و دست کردن در جیب مردم و کارگران است.