رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آموزش و پرورش: سامانۀ اعتراضات به رتبه‌بندی معلمان بسته شده و دیگر اعتراض جدید پذیرفته نخواهد شد

آموزش و پرورش: سامانۀ اعتراضات به رتبه‌بندی معلمان بسته شده و دیگر اعتراض جدید پذیرفته نخواهد شد وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه اعتراضات رتبه بندی معلمان رسیدگی شده است و سامانه اعتراضات هم بسته شده است و اعتراض جدید پذیرفته نخواهد بود و از این پس رتبه بندی بر اساس آئین […]

آموزش و پرورش: سامانۀ اعتراضات به رتبه‌بندی معلمان بسته شده و دیگر اعتراض جدید پذیرفته نخواهد شد

وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه اعتراضات رتبه بندی معلمان رسیدگی شده است و سامانه اعتراضات هم بسته شده است و اعتراض جدید پذیرفته نخواهد بود و از این پس رتبه بندی بر اساس آئین نامه مصوب انجام خواهد شد.