رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شورای شهر نوشهر منحل شد

شورای شهر نوشهر منحل شد پس از دستگیری تعدادی از اعضای شوراهای شهر نوشهر مازندران در ماه های اخیر، طبق گفته سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران شورای این شهر منحل شد.

شورای شهر نوشهر منحل شد

پس از دستگیری تعدادی از اعضای شوراهای شهر نوشهر مازندران در ماه های اخیر، طبق گفته سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران شورای این شهر منحل شد.