رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت: مردم لاستیک را انبار نکنند / مشکلی در تامین لاستیک نداریم

وزیر صمت: مردم لاستیک را انبار نکنند / مشکلی در تامین لاستیک نداریم وزیر صمت گفت: به مردم توصیه می‌کنم لاستیک را انبار نکنند، لاستیک قابل انبار نیست و فاسدشدنی است، هرچقدر نیاز داشته باشند، نیازشان تأمین‌شده و در بازار موجود است و مشکلی از این بابت وجود ندارد./تسنیم

وزیر صمت: مردم لاستیک را انبار نکنند / مشکلی در تامین لاستیک نداریم

وزیر صمت گفت: به مردم توصیه می‌کنم لاستیک را انبار نکنند، لاستیک قابل انبار نیست و فاسدشدنی است، هرچقدر نیاز داشته باشند، نیازشان تأمین‌شده و در بازار موجود است و مشکلی از این بابت وجود ندارد./تسنیم