رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ادعای عجیب رویترز و سکوت شرکت ملی نفت

ادعای عجیب رویترز و سکوت شرکت ملی نفت درحالی که رویترز با انتشار گزارشی مدعی توقف ارسال محموله‌های نفتی ایران به چین در پی کاهش تخفیف نفتی شده است، شرکت ملی نفت ایران این ادعا را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب کرده است. روز گذشته رویترز مدعی شد ایران به دلیل درخواست قیمت بالاتر […]

ادعای عجیب رویترز و سکوت شرکت ملی نفت

درحالی که رویترز با انتشار گزارشی مدعی توقف ارسال محموله‌های نفتی ایران به چین در پی کاهش تخفیف نفتی شده است، شرکت ملی نفت ایران این ادعا را نه تأیید می‌کند و نه تکذیب کرده است.

روز گذشته رویترز مدعی شد ایران به دلیل درخواست قیمت بالاتر برای نفت خود (کاهش تخفیف) ارسال محموله‌های نفتی به چین را متوقف کرده است.

این ادعای رویترز درحالی مطرح شده که چین یکی از مشتریان سنتی و همیشگی نفت خام ایران بوده و از بزرگترین مشتریان نفتی کشور محسوب می‌شود.