رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سطح پوشش برف کشور نصف شد

سطح پوشش برف کشور نصف شد با پوشش ۴درصدی مساحت کشور از برف، نسبت به شرایط نرمال (متوسط درازمدت) در این وقت سال، سطح پوشش برف کشور نصف شده است.

سطح پوشش برف کشور نصف شد

با پوشش ۴درصدی مساحت کشور از برف، نسبت به شرایط نرمال (متوسط درازمدت) در این وقت سال، سطح پوشش برف کشور نصف شده است.