رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: ۱۰۰ موشک به سمت یمن شلیک کردیم

آمریکا: ۱۰۰ موشک به سمت یمن شلیک کردیم فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه: ۶۰ هدف در ۱۶ مراکز وابسته به ارتش یمن را هدف حمله هوایی قرار دادیم. در این حمله بیش از ۱۰۰ موشک هدفمند استفاده شده است. در این حمله مراکز فرماندهی، انبارهای سلاح و سامانه موشکی ارتش یمن را هدف حمله […]

آمریکا: ۱۰۰ موشک به سمت یمن شلیک کردیم

فرمانده نیروی هوایی آمریکا در منطقه:

۶۰ هدف در ۱۶ مراکز وابسته به ارتش یمن را هدف حمله هوایی قرار دادیم. در این حمله بیش از ۱۰۰ موشک هدفمند استفاده شده است.

در این حمله مراکز فرماندهی، انبارهای سلاح و سامانه موشکی ارتش یمن را هدف حمله قرار دادیم./تسنیم