رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نقشه حملات هوایی آمریکا و انگلیس در یمن

نقشه حملات هوایی آمریکا و انگلیس در یمن پایگاه مورد هدف آمریکا در نزدیکی صنعا از سال ۲۰۱۵، ۱۵ بار مورد حمله قرار گرفته بود و سه بار توسط ائتلاف سعودی تخریب شده بود.

نقشه حملات هوایی آمریکا و انگلیس در یمن

پایگاه مورد هدف آمریکا در نزدیکی صنعا از سال ۲۰۱۵، ۱۵ بار مورد حمله قرار گرفته بود و سه بار توسط ائتلاف سعودی تخریب شده بود.