رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمار تکان‌دهنده هفته‌نامه ‌مکث‌ از پورن!

آمار تکان‌دهنده هفته‌نامه ‌مکث‌ از پورن! مکث نوشت: گزارش جهانی UNODC در سال ۲۰۲۲ بر اساس داده‌های ۱۵۵ کشور، ارزیابی جامعی از قاچاق انسان ارائه داده است. شایع‌ترین شکل قاچاق انسان استثمار جنسی است که ۷۹ درصد از کل قاچاق جهان را تشکیل می‌دهد و عمدتا زنان و دختران قربانی آن هستند. در ۳۰ درصد […]

آمار تکان‌دهنده هفته‌نامه ‌مکث‌ از پورن!

مکث نوشت:
گزارش جهانی UNODC در سال ۲۰۲۲ بر اساس داده‌های ۱۵۵ کشور، ارزیابی جامعی از قاچاق انسان ارائه داده است. شایع‌ترین شکل قاچاق انسان استثمار جنسی است که ۷۹ درصد از کل قاچاق جهان را تشکیل می‌دهد و عمدتا زنان و دختران قربانی آن هستند.

در ۳۰ درصد کشورهایی که داده‌های جنسیتی در مورد قاچاقچیان دارند، بیشترین سهم برای زنان و تقریبا ۲۰ درصد از همه قربانیان قاچاق در جهان را کودکان تشکیل می‌دهند.

غافلگیرکننده است اگر بدانید زنان بزرگترین بخش قاچاقچیان را تشکیل می‌دهند!

گزارش‌ها نشان می‌دهند که رویدادهای بزرگ بین‌المللی مانند جام‌جهانی، فیفا ۲۰۱۸ و المپیک زمستانی سوچی ۲۰۱۴ در روسیه، به عنوان منابع مهمی برای قاچاق انسان بودند.