رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرپرست خودرو وزارت صمت برکنار شد

سرپرست خودرو وزارت صمت برکنار شد وزیر صمت طی حکمی عبدالله توکلی لاهیجانی را از سمت سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت برکنار کرد. مهرداد خسروی به عنوان سرپرست جدید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت منصوب شد.

سرپرست خودرو وزارت صمت برکنار شد

وزیر صمت طی حکمی عبدالله توکلی لاهیجانی را از سمت سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت برکنار کرد.

مهرداد خسروی به عنوان سرپرست جدید دفتر صنایع خودرو وزارت صمت منصوب شد.