رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابطحی: ‏اگر به جاست برای کسی در تاریخ بعد انقلاب روزی در تقویم ثبت شود حتما هاشمی رفسنجانی است

ابطحی: ‏اگر به جاست برای کسی در تاریخ بعد انقلاب روزی در تقویم ثبت شود حتما هاشمی رفسنجانی است فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: اگر به جاست برای کسی در تاریخ بعد انقلاب روزی در تقویم ثبت شود حتما هاشمی رفسنجانی است که هم طرفدارانش و هم منتقدانش بر این باورند که مرد بزرگ ایران […]

ابطحی: ‏اگر به جاست برای کسی در تاریخ بعد انقلاب روزی در تقویم ثبت شود حتما هاشمی رفسنجانی است

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: اگر به جاست برای کسی در تاریخ بعد انقلاب روزی در تقویم ثبت شود حتما هاشمی رفسنجانی است که هم طرفدارانش و هم منتقدانش بر این باورند که مرد بزرگ ایران پس از انقلاب و قبل انقلاب بوده. البته شورای انقلاب فرهنگی برای آیه الله مصباح روزی را تعیین کرده است!