رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هادیانفر معاون وزیر راه و شهرسازی شد

هادیانفر معاون وزیر راه و شهرسازی شد وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه‌ای «سید کمال هادیانفر» را به عنوان معاون حمل‌ونقل و «شهریار افندی‌زاده» را به عنوان مشاور ارشد وزیر در امور حمل‌ونقل و رئیس مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل نقل منصوب کرد.

هادیانفر معاون وزیر راه و شهرسازی شد

وزیر راه و شهرسازی در احکام جداگانه‌ای «سید کمال هادیانفر» را به عنوان معاون حمل‌ونقل و «شهریار افندی‌زاده» را به عنوان مشاور ارشد وزیر در امور حمل‌ونقل و رئیس مرکز ملی ایمنی و بررسی سوانح حمل نقل منصوب کرد.