رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نیرو: تابستان فوق‌العاده سختی پیش رو داریم

وزیر نیرو: تابستان فوق‌العاده سختی پیش رو داریم وزیر نیرو با بیان اینکه تابستان فوق‌العاده سختی پیش رو داریم، گفت: ناترازی‌های عظیم صنعت برق را در دو سال گذشته به گونه‌ای مدیریت کردیم که ظرفیت‌ های خالی عمدتا استفاده شده و اکنون برای این رفع ناترازی باید دست به اقدام‌های سخت‌تر و با فناوری‌های جدیدتر […]

وزیر نیرو: تابستان فوق‌العاده سختی پیش رو داریم

وزیر نیرو با بیان اینکه تابستان فوق‌العاده سختی پیش رو داریم، گفت: ناترازی‌های عظیم صنعت برق را در دو سال گذشته به گونه‌ای مدیریت کردیم که ظرفیت‌ های خالی عمدتا استفاده شده و اکنون برای این رفع ناترازی باید دست به اقدام‌های سخت‌تر و با فناوری‌های جدیدتر بزنیم.