رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عکس هوایی از مقر موساد در اربیل

عکس هوایی از مقر موساد در اربیل عکس هوایی از مقر موساد در اربیل که شب گذشته هدف ضربات موشکی سپاه قرار گرفت.

عکس هوایی از مقر موساد در اربیل

عکس هوایی از مقر موساد در اربیل که شب گذشته هدف ضربات موشکی سپاه قرار گرفت.