رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سیستان‌وبلوچستان ‌بیشترین آمار بیماری سل را دارد

سیستان‌وبلوچستان ‌بیشترین آمار بیماری سل را دارد رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه یک چهارم افراد جامعه مبتلا به سل نهفته هستند، گفت: سیستان‌وبلوچستان و گلستان در میان استان‌های کشور بیشترین آمار بروز و شیوع سل را دارد.

سیستان‌وبلوچستان ‌بیشترین آمار بیماری سل را دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه یک چهارم افراد جامعه مبتلا به سل نهفته هستند، گفت: سیستان‌وبلوچستان و گلستان در میان استان‌های کشور بیشترین آمار بروز و شیوع سل را دارد.