رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شلیک موشک‌های سپاه با هشتگ کاپشن ‌صورتی

شلیک موشک‌های سپاه با هشتگ کاپشن ‌صورتی موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در حالی دیشب به مقر موساد و پایگاه‌های تروریست‌ها شلیک شد که روی آنها هشتگ کاپشن صورتی به یاد کودک شهید شده در حادثه تروریستی کرمان درج شده بود.  

شلیک موشک‌های سپاه با هشتگ کاپشن ‌صورتی

موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در حالی دیشب به مقر موساد و پایگاه‌های تروریست‌ها شلیک شد که روی آنها هشتگ کاپشن صورتی به یاد کودک شهید شده در حادثه تروریستی کرمان درج شده بود.