رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر خارجه اوکراین: اگر آمریکا سلاح ندهد، با بیل می‌جنگیم!

وزیر خارجه اوکراین: اگر آمریکا سلاح ندهد، با بیل می‌جنگیم! وزیر خارجه اوکراین هشدار داد زمان برای قانونگذاران آمریکایی جهت تصویب بسته دیگر کمک‌های نظامی به کی‌یف «رو به اتمام است» و اگر اوکراینی‌ها با کمبود سلاح مواجه شوند، «با بیل خواهند جنگید!»

وزیر خارجه اوکراین: اگر آمریکا سلاح ندهد، با بیل می‌جنگیم!

وزیر خارجه اوکراین هشدار داد زمان برای قانونگذاران آمریکایی جهت تصویب بسته دیگر کمک‌های نظامی به کی‌یف «رو به اتمام است» و اگر اوکراینی‌ها با کمبود سلاح مواجه شوند، «با بیل خواهند جنگید!»