رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو

کاهش ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو کاهش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات انواع خودروی سواری باحجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ CC در هیات دولت تصویب شد. بر این اساس سود بازرگانی انواع خودروی سواری باحجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ CC از ۶۶ به ۵۱ درصد کاهش یافته است.

کاهش ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو

کاهش ۱۵ درصدی سود بازرگانی واردات انواع خودروی سواری باحجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ CC در هیات دولت تصویب شد.

بر این اساس سود بازرگانی انواع خودروی سواری باحجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ CC از ۶۶ به ۵۱ درصد کاهش یافته است.