رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واشنگتن: هیچ آمریکایی در حملات موشکی آسیب ندیده‌اند

واشنگتن: هیچ آمریکایی در حملات موشکی آسیب ندیده‌اند آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا: در جریان گزارش ها حمله موشکی به شمال عراق و سوریه قرار داریم. ایالات متحده با مقامات بلندپایه عراق و مسؤولان اقلیم کردستان در تماس بوده‌اند. هیچ یک از کارکنان یا مراکز آمریکایی در این حملات هدف قرار نگرفته اند.

واشنگتن: هیچ آمریکایی در حملات موشکی آسیب ندیده‌اند

آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا:

در جریان گزارش ها حمله موشکی به شمال عراق و سوریه قرار داریم.

ایالات متحده با مقامات بلندپایه عراق و مسؤولان اقلیم کردستان در تماس بوده‌اند.

هیچ یک از کارکنان یا مراکز آمریکایی در این حملات هدف قرار نگرفته اند.