رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اتهام نیلوفرحامدی و الهه محمدی جاسوسی نیست

اتهام نیلوفرحامدی و الهه محمدی جاسوسی نیست اطلاعیه قوه قضاییه: اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای […]

اتهام نیلوفرحامدی و الهه محمدی جاسوسی نیست

اطلاعیه قوه قضاییه:

اتهام‌های این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است.

این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.