رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد

ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش خود در خصوص وضعیت اینترنت کشور آورده است: همانطور که مشخص است ایران با میانگین حدود ۴۸ درصد وبسایت دارای اختلال، پس از چین با میانگین حدودی ۴۷ درصد به عنوان اولین کشور با بیشترین اختلال اینترنت […]

ایران رکوردار اختلال اینترنت در جهان شد

کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران در دومین گزارش خود در خصوص وضعیت اینترنت کشور آورده است: همانطور که مشخص است ایران با میانگین حدود ۴۸ درصد وبسایت دارای اختلال، پس از چین با میانگین حدودی ۴۷ درصد به عنوان اولین کشور با بیشترین اختلال اینترنت در ۹ ماه اخیر است.

خط تیره در این جدول به معنی قرارنگرفتن کشورهای منتخب در میان پایینترین کشورهای این رتبه بندی است؛ به این معنا که حتی همین کشورهای انتهای جدول نیز در تمامی ماه ها جزو کشورهای با اختلال بسیار زیاد نبودند، حال آن که ایران در این ماه ها صدرنشین این جدول است./ جماران