رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت رسمی عراق به شورای امنیت و سازمان ملل

شکایت رسمی عراق به شورای امنیت و سازمان ملل وزارت خارجه عراق خبر داد که شکایت رسمی علیه ایران را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده است. این وزارتخانه گفت که حملات موشکی اخیر به اربیل، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق است./ فارس

شکایت رسمی عراق به شورای امنیت و سازمان ملل

وزارت خارجه عراق خبر داد که شکایت رسمی علیه ایران را به سازمان ملل و شورای امنیت ارائه داده است.

این وزارتخانه گفت که حملات موشکی اخیر به اربیل، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق است./ فارس