رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کانادا دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی را تهدید علیه امنیت ملی خودش اعلام کرد

کانادا دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی را تهدید علیه امنیت ملی خودش اعلام کرد

کانادا دانشگاه‌های شریف و شهید بهشتی را تهدید علیه امنیت ملی خودش اعلام کرد