رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله به اهداف جدایی‌طلبان بلوچستان در ایران

حساب کاربری وابسته به نیروهای مسلح پاکستان ضمن ادعای حمله به اهداف جدایی‌طلبان بلوچستان در ایران، هرگونه حمله به مقر سپاه پاسداران را تکذیب کرد و آن را اخبار جعلی کاربران هندی و ایرانی خواند

حساب کاربری وابسته به نیروهای مسلح پاکستان ضمن ادعای حمله به اهداف جدایی‌طلبان بلوچستان در ایران، هرگونه حمله به مقر سپاه پاسداران را تکذیب کرد و آن را اخبار جعلی کاربران هندی و ایرانی خواند