رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تماس تلفنی وزرای خارجه قطر و ایران

تماس تلفنی وزرای خارجه قطر و ایران در تماس تلفنی «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و«امیرعبداللهیان» آخرین موضوعات دوجانبه، غزه و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نخست وزیر و وزیر خارجه قطر: دوحه و واشنگتن به توافق موجود درخصوص منابع ارزی ایران متعهد هستند و […]

تماس تلفنی وزرای خارجه قطر و ایران

در تماس تلفنی «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و«امیرعبداللهیان» آخرین موضوعات دوجانبه، غزه و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر: دوحه و واشنگتن به توافق موجود درخصوص منابع ارزی ایران متعهد هستند و مطابق توافق بانک مرکزی ایران و قطر مراحل اجرایی در حال انجام است.