رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حداقل حقوق کارمندان به ۱۰ میلیون افزایش یافت

حداقل حقوق کارمندان به ۱۰ میلیون افزایش یافت سخنگوی کمسیون تلفیق: ضریب افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر ۲۰ درصد، کف حقوق ۱۰ میلیون و سقف خالص پرداختی حقوق ۷۰ میلیون خواهد بود. کف حقوق بازنشستگان ۹ میلیون و سربازان نیز در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور و کسانی که در منطقه عملیاتی خدمت می‌کنند و مجرد […]

حداقل حقوق کارمندان به ۱۰ میلیون افزایش یافت

سخنگوی کمسیون تلفیق: ضریب افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر ۲۰ درصد، کف حقوق ۱۰ میلیون و سقف خالص پرداختی حقوق ۷۰ میلیون خواهد بود.

کف حقوق بازنشستگان ۹ میلیون و سربازان نیز در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور و کسانی که در منطقه عملیاتی خدمت می‌کنند و مجرد هستند ۷۵ درصد پایور و متاهلان بدون فرزند ۹۰ درصد پایور دریافتی خواهند داشت.

دریافت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش یافت.