رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مجوز مجلس به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برای واردات یک دستگاه خودرو

مجوز مجلس به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برای واردات یک دستگاه خودرو نمایندگان مجلس، وزارت صمت را مکلف کردند که به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کنند.

مجوز مجلس به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برای واردات یک دستگاه خودرو

نمایندگان مجلس، وزارت صمت را مکلف کردند که به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه کنند.