رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد از مصوبه عجیب مجلس در مورد مالیات حساب های شخصی و غیرتجاری

انتقاد از مصوبه عجیب مجلس در مورد مالیات حساب های شخصی و غیرتجاری اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس گفت: مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی […]

انتقاد از مصوبه عجیب مجلس در مورد مالیات حساب های شخصی و غیرتجاری

اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد

محمد حسین فرهنگی نماینده مجلس گفت: مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶، که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهند شد. وی در ادامه گفت: صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.

علی شریفی‌زارچی استاد دانشگاه هم نوشته است: تصویب کردند: «اگر واریزی به حساب شخصی افراد در پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ بیش از سال قبل باشد مشمول مالیات می‌شود». یعنی مردم باید تاوان بی‌ارزش‌شدن پول ملی را مضاعف بپردازند. راستی، چند مدیر دولتی که از مالیات مردم ۳ میلیارد دلار رانت ‎چای دبش را پرداختند، بازداشت شدند؟