رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفیر پاکستان وارد تهران شد

سفیر پاکستان وارد تهران شد مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه: سفیر پاکستان وارد تهران شد. ساعاتی دیگر سفیر ایران نیز وارد اسلام آباد می‌شود.

سفیر پاکستان وارد تهران شد

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت خارجه: سفیر پاکستان وارد تهران شد. ساعاتی دیگر سفیر ایران نیز وارد اسلام آباد می‌شود.