رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتقاد تند علی جنتی از ردصلاحیت روحانی

انتقاد تند علی جنتی از ردصلاحیت روحانی: برگ رسوایی دیگری است از کسانی که قانون اساسی را به سخره گرفته اند وزیر پیشین ارشاد نوشت: اقلیت تمامیت خواه حاکم حضور رئیس جمهور سابق را نیز در مجلس خبرگان برنتافت تا این نهاد هم بطورکامل درقبضه آنان قرارگیرد. ردصلاحیت دکتر روحانی برگ دیگری از رسوائی کسانی […]

انتقاد تند علی جنتی از ردصلاحیت روحانی: برگ رسوایی دیگری است از کسانی که قانون اساسی را به سخره گرفته اند

وزیر پیشین ارشاد نوشت: اقلیت تمامیت خواه حاکم حضور رئیس جمهور سابق را نیز در مجلس خبرگان برنتافت تا این نهاد هم بطورکامل درقبضه آنان قرارگیرد.

ردصلاحیت دکتر روحانی برگ دیگری از رسوائی کسانی است که قانون اساسی را به سخره گرفته اند منتظر مشارکت اقلیت درانتخابات باشید.