رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت

مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد.

مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده هفت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد.