رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعلام جرم دادستانی تهران علیه خبرنگار حامی تروریست‌ها

اعلام جرم دادستانی تهران علیه خبرنگار حامی تروریست‌ها در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله که در خدمت سرویس جاسوسی موساد قصد انفجار یک شرکت وابسته به وزارت دفاع را داشتند، دادستانی تهران علیه این خبرنگار اعلام جرم کرد. برای فرد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و در مهلت قانونی […]

اعلام جرم دادستانی تهران علیه خبرنگار حامی تروریست‌ها

در پی انتشار محتوایی در حمایت از تروریست‌های وابسته به کومله که در خدمت سرویس جاسوسی موساد قصد انفجار یک شرکت وابسته به وزارت دفاع را داشتند، دادستانی تهران علیه این خبرنگار اعلام جرم کرد.

برای فرد مورد اشاره پرونده قضایی تشکیل شده و در مهلت قانونی مقرر باید نسبت به محتوای منتشره نزد مقام قضایی از خود دفاع کند.