رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاش یه نفر از مراجع تقلید اجازه بگیره برای پول خمس یا صرف صدقه جهت خرید فیلترشکن

محمد کشوری، فعال رسانه ای:کاش یه نفر از مراجع تقلید اجازه بگیره برای پول خمس یا صرف صدقه جهت خرید فیلترشکن. آخه این روزها جلسات جهاد تبیین در اینستاگرام برگزار میشه که فیلتر شده.

محمد کشوری، فعال رسانه ای:کاش یه نفر از مراجع تقلید اجازه بگیره برای پول خمس یا صرف صدقه جهت خرید فیلترشکن.
آخه این روزها جلسات جهاد تبیین در اینستاگرام برگزار میشه که فیلتر شده.