رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خدمت سربازی ۳ ماه کاهش می‌یابد

خدمت سربازی ۳ ماه کاهش می‌یابد عضو هیات رئیسه مجلس: میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند. مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد.

خدمت سربازی ۳ ماه کاهش می‌یابد

عضو هیات رئیسه مجلس:
میانگین خدمت سربازی با احتساب دوره آموزشی به ۱۴ ماه خواهد رسید یعنی حداقل ۳ ماه از خدمت تمامی سربازان کاهش پیدا می‌کند.

مشمولان خدمت سربازی با ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر معاف خواهند شد.